IAM detachering

Het team van IAM in control kan jou en je organisatie helpen in alle projectfasen van Identity & Access Management (IAM); van strategievorming tot en met de implementatie van IAM en de uiteindelijke overdracht. Afhankelijk van jouw wensen en behoeften kan je bij ons terecht voor advies, projectmanagement en ondersteuning op een of meerdere onderdelen in het proces. Ook bieden wij verschillende workshops zodat je zelf de regie kunt voeren over het IAM van jouw organisatie. Hieronder vind je een overzicht van onze producten en diensten. Heb je interesse in een van onze diensten of wil je graag meer informatie ontvangen over wat wij wellicht voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Aantoonbaar In Control (AIC)

Wanneer het IAM in jouw organisatie op orde is gebracht, is het belangrijk om ‘Aantoonbaar in Control’ te blijven. Ook daar kan ons team jou bij helpen. We kunnen je hierbij adviseren of audit-werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overnemen. Dat betreft onder meer het uitvoeren van de periodieke controles en attestaties tot en met het opleveren van de rapportage met de eindresultaten. De rapportage geeft je inzicht in welke controles zijn uitgevoerd en welke mogelijke acties bij beheerders of in de organisatie in gang gezet moeten worden om aantoonbaar in control te blijven.

IAM Consultancy

Heb je behoefte aan advies en/of extra handen en capaciteit om het IAM van jouw organisatie goed op orde te brengen? Kies dan voor het tijdelijk inhuren van een van onze ervaren IAM Consultants. Zij kunnen je voorzien van advies, projectmanagement en ondersteuning. Juist omdat wij ons gespecialiseerd hebben in IAM, staan wij garant voor kwaliteit en zijn we snel van toegevoegde waarde.

Role- & Attribute Mining

Met behulp van Role & Attribute Mining breng je in kaart welke functies er in de organisatie zijn en welke bevoegdheden (autorisaties) hierbij horen. Idealiter is het toekennen van autorisaties niet langer meer individueel bepaald, maar via Role of Attribute Based Access control, ofwel RBAC en ABAC. Dit houdt in dat medewerkers autorisaties toegewezen krijgen op basis van rollen of attributen. Het resultaat is dat je hiermee eenvoudig en doelgericht autorisaties kunt aanvragen of toewijzen en deze efficiënt kan beheren. Vanuit IAM in control kunnen we hierin adviseren zodat je hier zelf mee aan de slag kan of we kunnen ook het gehele proces voor je uit handen nemen.

IAM Workshops

We bieden ook workshops aan. Elke workshop levert een concreet eindresultaat op waarmee je zelf de regie kan voeren over het IAM van jouw organisatie. In totaal zijn er vijf workshops, te weten:

  1. IAM Projectmanagement / IAM Roadmap
  2. Autorisatiemodellen
  3. IAM processen
  4. IAM Quickscan
  5. IAM Audit

IAM Projectmanagement / IAM Roadmap

Wil jij het IAM van jouw organisatie opnieuw inrichten en kan je hier hulp bij gebruiken? Kies dan voor deze workshop. Samen brengen we de huidige en gewenste situatie voor het IAM van jouw organisatie in kaart en in de IAM Roadmap leggen we de route vast om tot de gewenste situatie te komen, inclusief de benodigde stappen en een bijbehorende planning.

IAM Processen

Wanneer je zicht hebt op de huidige en gewenste situatie van het IAM in jouw organisatie, is het ook belangrijk om de processen voor autorisatieaanvragen in kaart te brengen en hierop aan te laten sluiten. Hoe lopen deze processen nu en wat gaat er veranderen? Welke impact heeft dit op jouw organisatie en hoe ga je hiermee om? Tijdens deze workshop gaan we hierover met jou in gesprek. We beschikken hiervoor over verschillende templates die we aan de hand van het gesprek op maat uitwerken.

Autorisatiemodellen

Met een goed autorisatiemodel kan je veel kosten besparen, bijvoorbeeld omdat je hiermee meer grip hebt op licenties. Tegelijkertijd draagt het ook bij aan gebruikersvriendelijkheid en het sneller kunnen werken. Tijdens de workshop brengen we in kaart welke software en applicaties in jouw organisatie gebruikt worden en maken we een voorstel voor een autorisatiemodel waarin ook is weergegeven welke personen in jouw organisatie gemachtigd zijn om autorisaties aan te vragen en hiervoor eindverantwoordelijk zijn. Vanuit IAM in Control hebben we diverse templates beschikbaar die we op maat kunnen maken waardoor we snel eindresultaat kunnen bieden.

IAM Quickscan

De IAM Quickscan geeft je een globaal beeld van de huidige situatie op een of meerdere onderdelen voor het IAM. Er zijn verschillende quickscans waar je uit kan kiezen en die wij voor je uit kunnen voeren. Tijdens de uitvoering van de scan maken we samen een situatieschets die jou een globale indruk geeft van de huidige situatie.

IAM Audit

Wil je weten of het IAM van jouw organisatie goed is geregeld? Kies er dan voor de workshop ‘IAM Audit’. Tijdens deze workshop brengen we in kaart hoe het IAM in jouw organisatie ervoor staat en waar eventueel nog prioriteiten liggen voor verbetering. De uitkomsten van de audit bieden je (additionele) zekerheid over de opzet en werking van het IAM en de beheersmaatregelen.

Interesse in onze diensten?